Καλέστε μας

Laser

Οι ακτίνες laser στη φυσικοθεραπεία

Ασφαλής θεραπεία με laser για μείωση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου.

Ακτίνες LaserΘεραπευτικό σύστημα laser με εξαιρετικά υψηλή απόδοση. Το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα έναντι των άλλων να αποτελείται απο μια κεντρική μονάδα περιορισμένου μεγέθους, η οποία -όμως- έχει τη δυνατότητα να μπορεί να συνδεθεί με πολλά και διαφορετικά στοιχεία (multi probes). Έτσι, λοιπόν, με μια κεντρική μονάδα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τύπους laser, όπως: GaAllnP, GaAlAs, GaAs, CO2, HeNe.

H ιδιαιτερότητα προσαρμογής στο σύστημα πολλών στοιχείων (πολλών probes δηλαδή) μας επιτρέπει να μπορούμε να επιλέξουμε το βάθος διείσδυσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να παραμετροποιήσουμε πλήρως τη συσκευή μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε άριστα το πρόβλημα του ασθενούς μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να διαθέτουμε πολλές συσκευές - μονάδες laser.

Έχοντας, λοιπόν, στη διάθεσή μας μία μονάδα με πολλά στοιχεία, μπορούμε να προσαρμοστούμε απόλυτα σε αυτό που θέλουμε και στις εκάστοτε ανάγκες του ασθενούς μας αλλά και τις δικές μας.

Το πιο μεγάλο πλεονέκτημα όμως σε σύγκριση με τα κοινά συστήματα laser είναι το εξής: Τα περισσότερα lasers που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά υστερούν, λόγω του ότι η μέση ένταση εξόδου ποικίλει ή είναι ασταθής, σε σχέση με τη συχνότητα και τους επαναληπτικούς παλμούς, πράγμα το οποίο μας δυσκολεύει στο να προσδιορίσουμε επακριβώς τη θεραπευτική δόση που πρέπει να δώσουμε στον ασθενή μας. Στη δική μας όμως περίπτωση, η συσκευή laser της Irradia την οποία χρησιμοποιούμε, μέσω μιας "μοναδικής κατασκευαστικής πατέντας"αποδίδει σταθερή μέση ένταση εξόδου ανεξαρτήτος συχνότητας. Αυτό σημαίνει στην πράξη για τον χρήστη ότι:

 1. μπορεί να προσδιορίσει εύκολα τη θεραπευτική δόση ενέργειας σε μια θεραπεία, και
 2. όσο και αν αυξομειώσει τη συχνότητα (πράγμα το οποίο είναι επιθυμητό, γιατί σε κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες έχουμε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε αντίθεση με τη συνεχή εκπομπή) η μέση ισχύς του laser δεν αυξομειώνεται, σε αντίθεση με τα κοινά laser, στα οποία συμβαίνει το εξής: Αυξανομένης της συχνότητας μειώνεται η μέση ισχύς εξόδου, ενώ μειούμενης της συχνότητας αυξάνεται η μέσης ισχύς εξόδου. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που πρέπει να εργαστούμε με υψηλές συχνότητες, κουραζόμαστε και κουράζουμε τον ασθενή μας χορηγώντας του ελάχιστη -ή και καθόλου- δόση ακτινοβολίας.

Εν κατακλείδι

Η θεραπεία με laser βασίζεται στις φωτοβιολογικές επιδράσεις ή αλλιώς βιολογική διέγερση. Βιολογική διέγερση έχουμε όταν σε έναν ιστό δοθεί μια δόση μεταξύ 0,005- 5J/Cm2 (joule)= Ws συνεπάγεται Watt - Sec. Μία χαμηλή δόση δίνει ανεπαρκή αποτελέσματα, ενω μία υψηλή δημιουργεί κορεσμό στις κυτταρικές μεμβράνες με αποτέλεσμα όχι την επιδείνωση αλλά όχι και την επιθυμητή βελτίωση.

Για εξειδικευμένες επιστημονικές πληροφορίες δείτε:

 • Laser - 1

  Laser

 • Laser - 2

  Laser

 • Laser - 3

  Laser

 • Laser - 4

  Laser

 • Laser - 5

  Laser

 • Laser - 6

  Laser