Καλέστε μας

Όροι Χρήσης

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και όλο το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου (web site) υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του Κέντρου Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης «Γ. Μώρος» και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει στην εταιρία υλικό για προώθηση και πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του site. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του περιεχομένου του site για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση, αφαίρεση, μετατροπή, αντιγραφή, ενοικίαση, δανεισμός, δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους χωρίς σχετική άδεια από το Κέντρο Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης «Γ. Μώρος» ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα σχετικό υλικό για προώθηση και πώληση προϊόντων. Το Κέντρο Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης «Γ. Μώρος» δεν έχει το δικαίωμα να πωλήσει την άδεια του υλικού, που από τρίτους έχει νόμιμα λάβει, για προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων τους. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη ή περιοδική προβολή από διαφορετικό διακομιστή κανενός μέρος του παρόντος site. Το Κέντρο Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης «Γ. Μώρος» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο και τις αντίστοιχες σελίδες των όρων του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

Σύνδεσμοι σε Εξωτερικές Ιστοσελίδες

Το Κέντρο Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης «Γ. Μώρος» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη λειτουργία των sites, στα οποία μεταφέρεται ο χρήστης μέσω των συνδέσμων που οδηγούν εξωτερικά σε αυτά.

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του site διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα σελίδα χωρίς σε καμία περίπτωση να αμφισβητείται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.