Καλέστε μας

Φυσικοθεραπευτικά Νέα

Ενημέρωση για φυσικοθεραπευτικά νέα και σημαντικά γεγονότα που αφορούν τον κλάδο της Φυσικοθεραπείας.

"Θεωρούμε κοινωνικά άδικο να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (χρόνο, γνώση, τεχνολογικό εξοπλισμό) και να μην αμειβόμαστε. Είναι οξύμωρο να κλείνουν εργαστήριο φυσικοθεραπείας, όχι από δική τους ανεπάρκεια αλλά από την ασυνέπεια του κράτους.

Ζητάμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας ή σε διαφορετική περίπτωση να βρείτε μια άλλη ισοδύναμη. Η κατάσταση είναι τραγική και χρειάζονται λύσεις άμεσα."

(Διαβάστε το πλήρες άρθρο στον ιστότοπο του Π.Σ.Φ.)

Το φυσικοθεραπευτήριο μας, προχώρησε τη διαδικασία σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και δέχεται όλους τους πρώην ασφαλισμένους των ταμείων: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ.

Διαβάστε το πλήρες Άρθρο 3  ΦΕΚ B 2456-2011/03-11-2011 , όπως αναρτήθηκε!

Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, καλυπτόμενοι πλήρως από το ταμείο σας, προσέρχεστε και απολαμβάνετε, ισότιμα τις Υπηρεσίες του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Μώρος και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας υποσχόμαστε την καλύτερη δυνατή παροχή, για επίλυση των προβλημάτων υγείας που άπτονται του αντικειμένου μας και ενδεχομένως σας απασχολούν.  

Σχετικό απόσπασμα:

Άρθρο 3 ΦΕΚ

"Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού υπάγονται οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών, που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3918/2011, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους κανονισμούς αυτών, που ισχύουν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.
Ειδικότερα υπάγονται:
Α. − οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
− οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ
− οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ
− οι ασφαλιζόμενοι στον ΟΠΑΔ και στον Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΟΠΑΔ. ..."

Δείτε την απόφαση στην σελ. 6 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2381.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 2381 - 14/12/2007

pdfΚατεβάστε το σχετικό κείμενο (αρχείο .pdf)

Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε ολόκληρο το αρχείο, σε μορφή pdf, από τον ιστοτόπο της Βουλής των Ελλήνων.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις

pdfΚατεβάστε το αρχείο .pdf   (Ημ/νία κατάθεσης 20/6/2007)