Καλέστε μας

Μαθήματα

Στον ιστοχώρο μας περιέχονται δύο κατηγορίες μαθημάτων. Αφενός μεν διδασκαλίες του ΑΤΕΙ Αιγίου, τμήματος φυσικοθεραπείας, για τους σπουδαστές του Ιδρύματος και αφετέρου εκπαιδευτικά μαθήματα που διατίθενται για την ψυχαγωγία του κοινού.