Καλέστε μας

Τμήμα Ουρολογικών παθήσεων

Είναι γεγονός πως, τεκμηριωμένα, η χρήση εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτικών πρωτόκολλων μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν ουρολογικοί ασθενείς με διαταραχές:

  • ούρησης
  • αφόδευσης ή
  • πυελικού πόνου

Συγκεκριμένα, στο τμήμα ουρολογικών παθήσεων αντιμετωπίζονται:

  • Άνδρες, μετά από ριζική προστατεκτομή
  • Γυναίκες, με χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους
  • Παιδιά, με νυκτερινή ενούρηση
  • Υπερδραστήριο συνδρόμο της ουροδόχου κύστης
  • Σύνδρομο της νευρογενούς ουροδόχου κύστης
  • Ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα, που δευτεροπαθώς πάσχουν από ακράτεια

Στα θεραπευτικά μέσα, πέραν των ασκήσεων πυελικού εδάφους χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα και τεκμηριωμένα επιστημονικά πρωτόκολλα εφαρμογής διαδερμικής ηλεκτροδιέγερης, η οποία είναι ασφαλής και ανώδυνη. Τα δε αποτελέσματά της είναι επιστημονικά αποδεκτά και δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.