Καλέστε μας

Μετεγχειρητικές Συμβουλές

Μετεγχειρητικές Συμβουλές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  1. Είναι πολύ σημαντική η αρχική εκτίμηση του θεράποντος ιατρού όσον αφορά την εκάστοτε πάθηση και το μέγεθος του προβλήματος προτού προβεί στη χειρουργική αντιμετώπιση, καθώς επίσης και το αν ο ασθενής είναι σε θέση να συνεργαστεί προκειμένου το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης του, να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  2. Ο χειρουργός ιατρός, ο φυσικοθεραπευτής καθώς και ο ασθενής, επιβάλλεται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία και να καταβάλλουν συλλογική προσπάθεια, αποσκοπώντας στην αποκατάσταση του ασθενούς.
  3. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ψυχολογία του ασθενούς, γι’αυτό και πρέπει να ενθαρρύνεται από τους ιατρούς καθώς και να αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλλει. Επίσης αυτό που ενθαρρύνει τον ασθενή να συνεχίσει να βελτιώνεται, είναι η συστηματική καταγραφή της κίνησης του και της λειτουργικότητας του. Με αυτόν τον τρόπο σκιαγραφείται η βελτίωση του από τη στιγμή που ξεκινά το πρόγραμμα αποκατάστασης έως και το τέλος.
  4. Η κρυοθεραπεία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση ενός τραυματισμού και της οξείας φλεγμονώδους διεργασίας, όπως για παράδειγμα στην ασβεστοποιό τενοντίτιδα. Αντίθετα στις υπόλοιπες παθολογικές καταστάσεις ειδικά πριν από ασκήσεις διατάσεων, υποβοηθούμενων ασκήσεων, ενεργητικής ή παθητικής κινητοποίησης πρέπει να χρησιμοποιείται ζεστό επίθεμα για τουλάχιστον 5 λεπτά (εξαιρείται η πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος για αιμορραγία).
  5. Είναι αναγκαίο ένας ασθενής ανάλογα με την πάθηση του και το πρόβλημα του να γνωρίζει, εάν είναι δυνατόν, το προσδόκιμο ιατρικό αποτέλεσμα, οριοθετημένο χρονικά έτσι ώστε να είναι σε θέση να αυτό-αξιολογεί την πρόοδο του.
  6. Ένα πολύ σημαντικό μέρος της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης αποτελούν οι ασκήσεις απόκτησης εύρους κίνησης σε πρώτη φάση καθώς και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης σε δεύτερη φάση.
  7. Είναι αναγκαίο για τις ασκήσεις απόκτησης εύρους κίνησης, είτε είναι παθητικές, είτε υποβοηθούμενες, να επαναλαμβάνονται , να έχουν μικρή χρονική διάρκεια, καθώς επίσης και να υπάρχουν ικανά διαστήματα ανάπαυσης από την προηγούμενη στην επόμενη άσκηση.
  8. Τέλος, όσον αφορά τις ασκήσεις ενδυνάμωσης πρέπει να γίνονται μια φορά την ημέρα και στην περίπτωση ενόχλησης να διακόπτονται. Τα διαστήματα ανάπαυσης μεταξύ των σετ θεωρούνται επιβεβλημένα.