Καλέστε μας

Έξω Επικονδυλίτιδα

Επιδημιολογία

Πρόκειται για κάκωση των τενόντων των εκτείνοντων μυών του καρπού και των δακτύλων λόγω της υπερβολικής καταπόνησής τους και τελικά την εκφύλιση και όχι τη φλεγμονή τους, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Οι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί στην έκφυση των εκτεινώντων μυών, οδηγούν πιθανότατα σε μικρές ρήξεις που επουλώνονται με ίνωση και σχηματισμό κοκκιωματώδους ιστού. Ανήκει στα σύνδρομα υπέρχρησης (υπερβολική χρήση) και παρουσιάζεται στον έξω επικόνδυλο της περιοχής του αγκώνα. Αν και προσβάλλει και άλλες κατηγορίες ανθρώπων πέραν των τενιστών χαρακτηρίζεται ως πάθηση των τενιστών λόγω του ότι αυτοί προσβάλλονται συνηθέστερα εξ' αιτίας των ιδιαιτεροτήτων και των τεχνικών απαιτήσεων του αθλήματός τους. Εκτός των αθλητών του τένις εμφανίζεται συχνότερα σε μουσικούς και χειρονάκτες ενώ προσβάλλει συνήθως ηλικίες μεταξύ των 40 - 50 ετών.

Έξω Επικονδυλίτιδα

Κλινική Εικόνα

Το κύριο ενόχλημα είναι ο πόνος στην έξω επιφάνεια του αγκώνα ο οποίος επιδεινώνεται κατά την έκταση του καρπού υπό αντίσταση.

Θεραπεία

Η ανάπαυση, τα αντιφλεγμονώδη, τα ψυχρά επιθέματα μπορούν να βοηθήσουν σε πρώτο χρόνο καθώς και η τοπική έγχυση κορτιζόνης.

Η φυσικοθεραπεία έχει άριστα αποτελέσματα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα κλασσικά φυσικοθεραπευτικά πρωτόκολλα μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια και ανακούφιση απο τον πόνο. Ωστόσο αποτελεσματικότερη όλων των θεραπευτικών παρεμβάσεων ακόμα και της κορτιζόνης θεωρείται και επιστημονικά τεκμηριώνεται η χρήση εξωσωματικών οστικών κυμάτων (Shock Wave) καθώς επίσης και των Lasers τελαυταίας γενιάς αρκεί να παραμετροποιηθούν κατάλληλα απο τον φυσικοθεραπευτή ο οποίος θα πρέπει να έχει επαρκή εκπαίδευση σε αυτά.

Ενημέρωση: Θα θέλαμε να τονίσουμε στους αναγνώστες της ιστοσελίδας μας ότι οι παρεχόμενες γνώσεις δεν επιβάλλονται και κατ' αυτήν την έννοια δεν είναι απαραίτητο να γίνονται αποδεκτές. Η ιστοσελίδα λειτουργεί πάντοτε συμβουλευτικά, δεν υποκαθιστά το θεράποντα ιατρό σας ή το φυσικοθεραπευτή σας και η τελική απόφαση της οποιασδήποτε επιλογής γίνεται πάντα με δική σας ευθύνη.