Καλέστε μας

Κακώσεις - Παθήσεις Μυών

Οι μυϊκές κακώσεις αφορούν κυρίως την κατηγορία των αθλητών χωρίς ωστόσο να εκλείπουν και από τον κοινό πληθυσμό. Παρότι ποσοστιαία αφορούν το 10%- 30% των αθλητικών κακώσεων, διαγιγνώσκονται σε δεύτερο χρόνο μιας και οι αθλητές παρά τις ενοχλήσεις συνεχίζουν να αθλούνται. Η πρόσθετη επιβάρυνση, τελικά, θα επιφέρει και αναλογικά μεγαλύτερου βαθμού κάκωση και εν τέλει θα οδηγήσει τον αθλητή στο γιατρό. Προκαλούνται είτε από άμεση πλήξη (χτύπημα) το οποίο δημιουργεί σύνθλιψη των μυϊκών ινών στο υποκείμενο οστό, είτε έμμεσα από υπερβολική διάταση ή υπέρχρηση.

Σε σχέση με την απώλεια – ρήξη των μυϊκών ινών ταξινομούνται σε:

  • Πρώτου βαθμού με ελάχιστη απώλεια μυϊκών Ινών
  • Δευτέρου βαθμού με μερική απώλεια μυϊκών ινών και
  • Τρίτου βαθμού με πλήρη ρήξη των μυϊκών ινών.