Καλέστε μας

Ολική και Ημιολική Αρθροπλαστική Ώμου

Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από το βραχιόνιο οστό, την ωμοπλάτη και την κλείδα. Η φυσιολογική λειτουργία της ωμικής ζώνης απαιτεί τις συντονισμένες κινήσεις των στερνοκλειδικών (ΣΚ), ακρωμιοκλειδικών (ΑΚ) και γληνοβραχιόνιων (ΓΒ) αρθρώσεων. Περισσότεςρες λεπτομέρειες για την ανατομία και τη λειτουργία της άρθρωσης του ώμου θα βρείτε εδώ.

Τι είναι η αρθροπλαστική ώμου;

Η Ολική αρθροπλαστική του ώμου είναι μία επέμβαση αντικατάστασης της κατεστραμμένης άρθρωσης του ώμου με μια τεχνητή άρθρωση που συνήθως αποτελείται από μέταλλο και πλαστικό. Η αρθρική επιφάνεια του βραχιόνιου οστού και της υποδοχής της ωμοπλάτης (κεφαλή βραχιόνιου και γληνοειδής) αφαιρούνται για να δημιουργηθεί χώρος για την αντικατάσταση της άρθρωσης. Η αντικατάσταση της άρθρωσης μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με το είδος της πάθησης και το μέγεθος της βλάβης της άρθρωσης.

Ολική και ημιολική αρθροπλαστική ώμου

Ένας μεταλλικός στυλεός στερεώνεται στο εσωτερικό του βραχιόνιου οστού, στον οποίο ενσωματώνεται ένα μεταλλικό σφαιρικό εμφύτευμα αντικατάστασης. Εναλλακτικά, ένα μεταλλικό κυπέλλιο εισάγεται πάνω από το σφαιρικό εμφύτευμα της άρθρωσης του ώμου (βραχιόνια κεφαλή).

Το σφαιρικό εμφύτευμα αντικατάστασης διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και μπορεί να προσαρμοστεί στη σωστή θέση έτσι ώστε να ταιριάζει ακριβώς με το βραχιόνιο οστό. Η αντικατάσταση μόνο της βραχιόνιας κεφαλής ονομάζεται ημιαρθροπλαστική.

Η αντικατάσταση τόσο της βραχιόνιας κεφαλής όσο και του γληνοειδούς ονομάζεται Ολική Αρθροπλαστική Ώμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας νέας άρθρωσης από μέταλλο σε οστό ή μέταλλο σε πλαστικό που μπορεί να κινείται και πάλι ομαλά, έτσι ώστε να μην πονάτε όταν κινείτε το χέρι σας. Τα μέρη μίας αντικατάστασης συνήθως ονομάζονται προθέσεις, στοιχεία ή εμφυτεύματα.

Πότε έχει ένδειξη η ημιολική αρθροπλαστική ώμου;

  • Σε Οστεονέκρωση της βραχιόνιας κεφαλής.
  • Σε Αρθροπάθεια με ρήξη του μυοτενόντιου πετάλου.
  • Σε νεοπλασίες - Όγκοι.
  • Σε Kατάγματα του αυχένα του βραχιονίου και σε υποκεφαλικά κατάγματα.

Η άρθρωση του ώμου και η ωμοπλάτη σε πρόσθια προβολή Η άρθρωση του ώμου και η ωμοπλάτη σε οπίσθια προβολή

Η άρθρωση του ώμου και η ωμοπλάτη σε πρόσθια και οπίσθια προβολή

Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι καλά όσον αφορά στην ανακούφιση από τον πόνο, στη λειτουργικότητα του ώμου και γενικότερα στην ικανοποίηση του ασθενή.

Οι επιπλοκές αυτών των επεμβάσεων συνολικά πλησιάζουν το 15%, με συχνότερες τη χαλάρωση κυρίως της πρόθεσης στην ωμογλήνη, την αστάθεια, τα περιπροσθετικά κατάγματα, τις ρήξεις του μυών του στροφικού πετάλου, τη λοίμωξη, τους τραυματισμός νεύρων και τη δυσλειτουργία του δελτοειδή μυ. Με τις διάφορες τεχνικές, που χρησιμοποιούν οι χειρούργοι ορθοπεδικοί, προσπαθούν να υπερβούν την πιθανότητα αυτών των επιπλοκών λαμβάνοντας υπ’ όψη τους την κατάσταση και τις ανάγκες του ασθενή.

Πρωτόκολλο αποκατάστασης μετά από ημιολική αρθροπλαστική ώμου

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση δεν είναι τυχαία. Ο φυσικοθεραπευτής δε θα πρέπει να ενεργεί αυτοβούλως αλλά να λαμβάνει υπόψιν του τα τεκμηριωμένα επιστημονικά πρωτόκολλα αποκατάστασης. Ωστόσο πολλές φορές η πίεση των ασθενών για γρήγορη αποκατάστασή τους και επανένταξή τους στις πρότερες δραστηριότητές τους καθίσταται αντίθετη στην ποιοτική αλλά και με επιστημονικά κριτήρια ενδεδειγμένη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα επιστημονικό πρωτόκολλο αποκατάστασης περιλαμβάνει δύο φάσεις. Την πρώτη από την 1η έως την 6η μετεγχειρητική εβδομάδα και τη δεύτερη από την 6η έως την 12η μετεγχειρητική εβδομάδα.

Συντάκτες: Αντωνία Κοντοζουδάκη, Γιώργος Μώρος

Ενημέρωση: Θα θέλαμε να τονίσουμε στους αναγνώστες της ιστοσελίδας μας ότι οι παρεχόμενες γνώσεις δεν επιβάλλονται και κατ' αυτήν την έννοια δεν είναι απαραίτητο να γίνονται αποδεκτές. Η ιστοσελίδα λειτουργεί πάντοτε συμβουλευτικά, δεν υποκαθιστά το θεράποντα ιατρό σας ή το φυσικοθεραπευτή σας και η τελική απόφαση της οποιασδήποτε επιλογής γίνεται πάντα με δική σας ευθύνη.