Καλέστε μας

Σπονδυλική Στήλη

Η ποσοστιαία μικρή αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών μας με προβλήματα της οσφύος (μέσης) με τα «κλασσικά» πρωτόκολλα φυσικοθεραπείας, εξαιτίας του ότι αυτά τις περισσότερες φορές δεν αποσκοπούν στην άρση του αιτίου αλλά στην ανακούφιση του συμπτώματος, μας οδήγησε στην δημιουργία του τμήματος της σπονδυλικής στήλης.

Το τμήμα Σπονδυλικής στήλης πέραν των κακώσεων και των λοιπών προβλημάτων καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά επιβαρυμένους ασθενείς με ιδιαίτερες καταπονήσεις και βλάβες των οσφυϊκών δίσκων.

Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος Σπονδυλικής Στήλης με την ταυτόχρονη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού που διαθέτει σας υπόσχεται την κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια προς επίλυση του προβλήματός σας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στα παρακάτω links:

Διαβάστε σχετικά: