Καλέστε μας

Κακώσεις - Παθήσεις Αρθρώσεων

Στις υποενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι πιο συνήθισμένες κακώσεις ή παθήσεις των αρθώσεων και των ενδαρθρικών τους στοιχείων καθώς και η φυσικοθεραπευτική τους αντιμετώπιση.