Καλέστε μας

Κόστος Συνεδριών

Ασφαλισμένοι ασθενείς

Οι ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο από τα εντεταγμένα ταμεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν επιβαρύνονται με το κόστος της θεραπείας. Δείτε αναλυτικά τα εντεταγμένα στον Ε.Ο.Π.Y.Υ. Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επίσης, τα φυσικοθεραπευτήρια είναι συμβεβλημένο με το Υ.Π.Ε.Θ.Α. και το Λιμενικό Σώμα. Η σύμβαση αφορά στην υγειονομική περίθαλψη ( φυσικοθεραπευτικές πράξεις ) τόσο των στρατιωτών των ενόπλων δυνάμεων (Στρατό, Αεροπορία , Ναυτικό ) και του Λιμενικού Σώματος όσο και των μελών των οικογενειών τους.

Ανασφάλιστοι ασθενείς

Οι ασθενείς που είναι ανασφάλιστοι ή που δεν ανήκουν σε κάποιο από τα συμβεβλημένα ταμεία επιβαρύνονται οικονομικά όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • Μία "κλασική" συνεδρία περιλαμβάνει -εκτός από την θεραπεία καθεαυτή- πλήθος παροχών και ανέσεων. Συγκεκριμένα, παρέχουμε στον ασθενή προσωπικό ιματισμό, αποδυτήρια, κλπ., καθώς και προσωπικό φυσικοθεραπευτή που θα εκτελεί και θα επιβλέπει τις πράξεις με κόστος μόνο 20,00€.
 • Για εκτέλεση πράξεων, μέσω καινοτόμου και σύγχρονου εξοπλισμού (μέσα, μηχανήματα, ατομικό δωμάτιο θεραπείας κλπ.) το κόστος καθορίζεται κατόπιν προηγηθείσας συμφωνίας.

Κόστος Συνεδριών

Άποροι

Η εταιρεία μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τον κοινωνικό της ρόλο, αποφάσισε την πλήρη παροχή φυσιοθεραπευτικών πράξεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε ειδικές κατηγορίες ασθενών ( όπως π.χ. σε ασθενείς που αποδεδειγμένα είναι άποροι ή μέλη μακροχρόνιων ανέργων οικογενειών) που χρειάζονται αποκατάσταση ή υποφέρουν από χρόνιους ή οξείς πόνους. Ο αριθμός των ατόμων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) ανά ημέρα.

Με το ίδιο σκεπτικό και οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να υποβληθούν σε πληρέστερο πρόγραμμα από εκείνο που το ταμείο τους προσφέρει.

Εάν, βρίσκετε την πρωτοβουλία μας ενδιαφέρουσα, "κοινοποιήστε" την, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή, ιδιαίτερα σε αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία στα τηλ. 2610361166 & 2610311433.

 • Κόστος Συνεδριών - 1
 • Κόστος Συνεδριών - 2
 • Κόστος Συνεδριών - 3
 • Κόστος Συνεδριών - 4
 • Κόστος Συνεδριών - 5
 • Κόστος Συνεδριών - 6
 • Κόστος Συνεδριών - 7
 • Κόστος Συνεδριών - 8

Ασφαλιστικά Ταμεία

Το φυσικοθεραπευτήριο μας, είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, καλυπτόμενοι πλήρως από το ταμείο σας, προσέρχεστε και απολαμβάνετε, ισότιμα τις Υπηρεσίες του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Μώρος και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας υποσχόμαστε την καλύτερη δυνατή παροχή, για επίλυση των προβλημάτων υγείας που άπτονται του αντικειμένου μας και ενδεχομένως σας απασχολούν.

Επισυνάπτοτναι: ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Υ.Π.) και οι τροποποίησεις του:

 1. ΦΕΚ B 2456-2011/ 03-11-2011.
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456).
 3. 20/11/2012 Νέος Τροποποιημένος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ.

Εντεταγμένα Ασφαλιστικά Ταμεία στον Ε.Ο.Π.Y.Υ.

 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • ΟΑΕΕ
 • ΟΠΑΔ
 • ΤΥΔΚΥ
 • ΟΓΑ
 • Οίκος Ναύτη
 • Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.: (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Ε.Τ.Α.Α.: (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ,ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)
 • ΚΑΠ-ΔΕΗ
 • Ε.Τ.Α.Μ.Μ.Ε.

pdf1o ΦΕΚ Β 2456-2011(Ε.Κ.Π.Υ.) Ένταξη Ταμείων στον Ε.Ο.Π.Π.Υ

word2o ΦΕΚ Β 2456-2011(Ε.Κ.Π.Υ.) - Ένταξη ΤΑΥΤΕΚΩ

pdf3o ΦΕΚ 3010-2011 ΄Ενταξη από 11/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΑΕΕ ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ

pdf4o ΦΕΚ B 3054-2012 ΄Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ενημέρωση:

pdfΈγκριση κοστολόγησης φυσικοθεραπευτικών συνεδριών & ορθοπαιδικών κατασκευών

ΦΕΚ B 2456-2011/03-11-2011

Σχετικό απόσπασμα:
Άρθρο 14 ΦΕΚ

"Οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του Οργανισμού, σε συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σε εργαστήρια κλινικών και θεραπευτηρίων, κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και έγκριση ελεγκτή ιατρού.

Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται μόνο από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005. ..."

pdfΣχετικά με μετρήσεις εμβιομηχανικής και λοιπών εφαρμογών

Απόφαση 17 της 185ης Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ. - 30.01.2008