Καλέστε μας

Φυσικοθεραπεία: Πρόληψη - Αποκατάσταση

Φυσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική αγωγή που εκμεταλλεύεται φυσικά και μηχανικά μέσα για θεραπευτικούς σκοπούς. Στην παρουσίαση που ακολουθεί επιχειρείται μία αναλυτική περιγραφή των βασικών όρων της φυσικοθεραπείας και των μέσων που χρησιμοποιούνται τόσο για τη θεραπεία όσο και για την αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των λοιπών προβλημάτων που άπτονται αυτής.

ppsΚατεβάστε την παρουσίαση (.pps αρχείο)

Φυσικοθεραπεία: Πρόληψη - Αποκατάσταση