Καλέστε μας

Θεραπείες Φυσικοθεραπευτηρίου

Εξατομικευμένη εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων - Ενδεικτική αναφορά μέρους των περιστατικών που καθημερινά αντιμετωπίζονται στο χώρο μας:

 1. Ορθοπαιδικών περιστατικών τραυματικής ή παθολογικής αιτιολογίας, προεχγειρητικά ή μετεγχειρητικά:
  1. Περιπτώσεις τραυματικής αιτιολογίας - Αθλητιατρικά περιστατικά που αφορούν τα οστά τους μυς ή τις αρθρώσεις π.χ.:
   1. Κατάγματα οστών
    • κάταγμα μηριαίου οστού
    • κάταγμα κνήμης
    • κάταγμα περόνης
    • κατάγματα σφυρών
    • κατάγματα που αφορούν τον άκρο πόδα και τα δάκτυλα
    • κατάγματα βραχιονίου οστού
    • κατάγματα οστών αντιβραχίου (κερκίδας, ωλένης)
    • κατάγματα που αφορούν την άκρα χείρα και τα δάκτυλα
    • κατάγματα σπονδυλικής στήλης
    • κλπ...
   2. Κατάγματα - εξαρθρήματα αρθρώσεων και κατ' επέκταση συνδεσμικών κακώσεων ή ρήξεων.
   3. Κακώσεις μυών
    • θλάσεις μυών όπως π.χ.:
     • θλάση τετρακεφάλου μυός
     • θλάση οπισθίων μηριαίων μυών
     • θλάση προσαγωγών μυών
     • θλάση κοιλιακών μυών
     • θλάση λοιπών μυών
    • ρήξεις τενόντων (π.χ.: ρήξη Αχιλλείου τένοντα)
    • διατομή μυών
    • διατομή τενόντων
   4. Δευτερογενώς, συνεπεία καταγμάτων, εξαρθρημάτων, μυϊκών κακώσεων (θλάσεις, ρήξεις, διατομές), λόγω της επιβεβλημένης ακινητοποίησης ή του περιορισμού της κίνησης λόγω πόνου Μετεγχειρητικές, Μετατραυματικές, Ποροεγχειρητικές Δυσκαμψίες ή Συγκάμψεις
  2. Περιπτώσεις ανά παθολογία ή εκφυλιστικού τύπου  που αφορούν τα οστά τους μυς ή τις αρθρώσεις
   1. Παθήσεις των οστών
    • περιοστιτίδα βραχιονίου οστού
    • περιοστιτίδα της κερκίδας -ωλένης 
    • οστεοχονδρίτιδα του μηνοειδούς
    • οστεοχονδρίτιδα διαχωριστική έσω μηριαίου κονδύλου
    • οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου οστού
    • τροχαντηρίτιδα μείζονος τροχαντήρα
    • άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού
    • άσηπτη νέκρωση έσω μηριαίου κονδύλου
    • άσηπτη νέκρωση έξω μηριαίου κονδύλου
    • αρθρίτιδα έσω ή έξω μηριαίου κονδύλου
    • οστικό οίδημα επιγονατίδας
    • χονδρομαλάκυνση επιγονατίδας - χονδροπάθεια
    • άσηπτη νέκρωση έσω κνημιαίου κονδύλου
    • άσηπτη νέκρωση έξω κνημιαίου κονδύλου
    • περιοστίτιδα κνήμης
    • οστεοαρθρίτδα των οστών του ταρσού
    • βλαισοποδία
    • πλατυποδία
    • άκανθα πτέρνας
    • μεταταρσαλγία
    • κλπ.
   2. Παθήσεις των αρθρώσεων 
    • παθήσεις της άρθρωσης του ισχίου όπως:
     • Συγγενές εξάρθρημα του ισχίου
     • Οστεοαρθίτιδα του ισχίου
    • παθήσεις του γόνατος όπως:
     • σύνδρομο Υμενικής Πτυχής
     • ύδραρθρο γόνατος
     • νόσoς τoυ Hoffa
     • αρθρίτιδα επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης
     • οστεοαρθρίτιδα του γόνατος
     • οστεοχονδρίτιδα του γόνατος
     • επιγονατιδομηριαίο άλγος
    • παθήσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης όπως:
     • υμενίτιδα ποδοκνημικής
     • μετατραυματική αλγοδυστροφία
     • μετεγχειρητική αλγοδυστροφία
     • αρθρίτιδα ποδοκνημικής άρθρωσης
     • οστεοαρθρίτιδα 1ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου δακτύλου
     • άκανθα πτέρνας
    • παθήσεις σπονδυλικής στήλης (εκφυλιστικές αλλοιώσεις κλπ.) ή συνεπεία μηχανικής αιτιολογίας, μη τραυματικές όπως:
   3. Παθήσεις των μυών
    • ωμικής ζώνης και θώρακα όπως:
    • βραχιονίου όπως:
     • μυϊκή δυστροφία μυών βραχιονίου
     • τενοντίτιδα μακράς και βραχείας κεφαλής δικεφάλου βραχιονίου μυός
    • αντιβραχίου όπως:
     • τενοντίτιδα κοινού εκτείνοντα των δακτύλων
     • τενοντίτιδα εν τω βάθει κοινού καμπτήρα των δακτύλων
     • κλπ καμπτήρων και εκτεινόντων τα δάκτυλα
    • μηρού όπως:
     • τενοντίτιδα ραπτικού μυός
     • τενοντίτιδα επιγονατιδικού τένοντα
     • τενοντίτιδα προσαγωγών
     • τενοντίτιδα απαγωγών
     • τενοντίτιδα δικεφάλου μηριαίου
     • τενοντίτιδες  λοιπών μηριαίων μυών πρόσθιας ή οπίσθιας ομάδας
    • κνήμης όπως:
     • τενοντίτιδα προσθίου κνημιαίου
     • τρικεφάλου γαστροκνημίου
     • τενοντίτιδα αχιλλείου τένοντα
     • κλπ.
    • άκρου ποδός
  3. Σύνδρομα
   1. υπέρχρησης όπως π.χ.
   2. αυχενικού συνδρόμου
   3. σύνφρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας
   4. κλπ.
 2. Νευρολογικών περιστατικών απότοκων Ορθοπαιδικών παθήσεων:
  1. κακώσεις - παρέσεις περιφερικών νεύρων
   1. προσωπικού νεύρου
   2. κερκιδικού νεύρου
   3. ωλένιου νεύρου
   4. μέσου νεύρου
   5. κακώση βραχιονίου πλέγματος 
   6. ισχιακού νεύρου
   7. κνημιαίου νεύρου
   8. περονιαίου νεύρου
   9. κλπ.,
 3. Ρευματολογικών περιστατικών
  1. Ρευματοειδούς αρθρίτιδας και ρευματολογικών νόσων
 4. Ουρολογικών περιστατικών
  1. υπερδραστήριο σύνδρομο της ουροδόχου κύστης