Καλέστε μας

Στιγμιότυπα

TV Ε με το Νίκο Νικολόπουλο

Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Εικ1. Παρουσίαση της εργασίας μου στο Πανελληνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Εικ1.Παρουσίαση της εργασίας μου στο Πανελληνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Εικ2. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Πανελληνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Εικ2. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Πανελληνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής

Εν ώρα εργασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής

Εν ώρα εργασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής.