Καλέστε μας
Ερευνητικές μας Εργασίες/ Άρθρα

Ερευνητικές μας Εργασίες/ Άρθρα (9)

Άρθρα και έρευνες της επιστημονικής μας ομάδας σε ποικίλη θεματολογία.

Φυσικοθεραπεία: Πρόληψη - Αποκατάσταση

Φυσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική αγωγή που εκμεταλλεύεται φυσικά και μηχανικά μέσα για θεραπευτικούς σκοπούς. Στην παρουσίαση που ακολουθεί επιχειρείται μία αναλυτική περιγραφή των βασικών όρων της φυσικοθεραπείας και των μέσων που χρησιμοποιούνται τόσο για τη θεραπεία όσο και για την αποκατάσταση των μυοσκελετικών και των λοιπών προβλημάτων που άπτονται αυτής.

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 11:35

Τραυματισμοί Γόνατος στο Μπάσκετ

Το μπάσκετ είναι ένα από τα περισσότερο δημοφιλή σπόρ σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες ανθρώπων παίρνουν μέρος σ΄ αυτό και σε όλες τις αθλητικές κατηγορίες. Ο Τραυματισμός όμως μπορεί να συμβεί και σε αυτόν που παίζει για χόμπι με τους φίλους του, αλλά και στον επαγγελματία αθλητή. Οι τραυματισμοί από το μπάσκετ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τραυματισμοί υπέρχρήσης και τραυματικοί τραυματισμοί.

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 10:49

Προληπτική Ιατρική στο Σχολείο

ΘΕΜΑ: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

pdf Λήψη αρχείου pdf 

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 10:44

Η μάλαξη και η σκέψη των μαθητών

ΘΕΜΑ: "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ"

pdf Λήψη αρχείου pdf

Παρασκευή, 06 Απριλίου 2012 11:15

Τα οφέλη του μητρικού θηλασμού

Γράφτηκε από τον

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο μητρικός θηλασμός αποτελεί τον μόνο φυσιολογικό και φυσικό τρόπο σίτισης των βρεφών. Γι’ αυτό συνίσταται να γίνεται απαραίτητα τους έξη πρώτους μήνες ζωής και να συνεχίζεται για τα επόμενα ένα ή δύο έτη ή όσο η μητέρα θελήσει. Το μητρικό γάλα διακρίνεται στο πύαρ ή αλλιώς πρωτόγαλα το οποίο παράγεται  έως την Τρίτη ημέρα, στο μεταβατικό γάλα το οποίο παράγεται από την τρίτη έως την έβδομη ημέρα και στο ώριμο γάλα.

Σκοπός:

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το «φαινόμενο» της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού στην Ελλάδα, να αναδείξει τις πολιτικές – δράσεις που εφαρμόζει η χώρα μας για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και να εισηγηθεί νέες υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο.

Υλικό - Μέθοδος:

Κατά τη δευτερογενή έρευνα η άντληση των στοιχείων γίνεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αρθρογραφία δικτυακούς τόπους μέσω της μηχανής αναζήτησης My Athens στις βιβλιοθήκες: Ebscohost, Informaworld, Scopus και μέσω του Google scholar. Οι λέξεις κλειδιά που συμπεριλήφθηκαν ήταν: ageing, demographic ageing, care of old men, nursing care of old men, γήρανση, δημογραφική γήρανση, γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, φροντίδα ηλικιωμένων, γηριατρική, νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων.

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

Το κείμενο αυτό αποτελεί μια πρόταση δράσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με σκοπό τη βελτίωση της παροχής φροντίδας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Άντλησε την επιχειρηματολογία του μελετώντας την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και αφού έλαβε υπ' όψιν του εφαρμοζόμενες πολιτικές και δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε κράτη με οργανωμένες υπηρεσίας φροντίδας προς την «Τρίτη ηλικία». Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσδώσει έναν συνολικό χαρακτήρα προσέγγισης στη σειρά μέτρων που το κράτος θα πρέπει να λάβει, μέσω ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης και υπό την αιγίδα ενός οργανισμού που να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με θέματα που αφορούν την προστασία, περίθαλψη και φροντίδα των ηλικιωμένων.

Είναι σαφές ότι η κατάσταση στα θέματα που αφορούν την Υγεία έχει επιδεινωθεί στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και πλήττει περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Οι ανησυχίες αυτές δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση The Lancet, από τους Alexander Kentikelenis και Dr David Stuckler του Πανεπιστημίου του Cambridge, UK και τον καθηγητή Martin McKee της σχολής Υγιεινής και τροπικής Ιατρικής, UK και τους συνεργάτες του. Το EuroHealthNet βρίσκει την έκθεση αυτή αρκετά ανησυχητική.