Καλέστε μας

Μελέτες για Laser

Η Αποτελεσματικότητα του Laser στη διαχείριση του αυχενικού πόνου

Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trialss

RT Chow, MI Johnson, RAB Lopes-Martins, JM Bjordal - The Lancet, 2009 - Elsevier

O χρόνιος πόνος στον αυχένα είναι ένα αρκετά επικρατών σύμπτωμα, επηρεάζοντας το 10%-24% του πληθυσμού. Το laser χαμηλής ισχύος (Low-Level Laser Therapy, LLLT) χρησιμοποιείται με σκοπό να βοηθήσει στην επούλωση των ιστών, να ανακουφίσει από τον πόνο και να ενισχύσει τα σημεία βελονισμού.

Το laser είναι φώς το οποίο παράγεται από υψηλής έντασης ηλεκτρική διέγερση αέριου, υγρού, κρύσταλλου, χρωστικής ουσίας ή ημιαγωγού. Το παραγόμενο φώς αποτελείται από συνδεδεμένες δέσμες ξεχωριστού μήκους κύματος από το ορατό στο υπέρυθρο φάσμα, το οποίο μπορεί να εκπέμπεται σε συνεχή ή παλμική μορφή. Το LLLT είναι μη-επεμβατική, ανώδυνη μέθοδος και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στα πρώτα στάδια της θεραπείας. Έρευνες από τις περασμένες δεκαετίες για το Laser χαμηλής ισχύος προτείνουν ότι έχει αντιφλεγμονώδη δράση και συνεισφέρει στην ανακούφιση από τον πόνο. Επίσης, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από παράγοντες όπως το μήκος κύματος, το σημείο εφαρμογής , τη διάρκεια και τη δόση της θεραπείας. Στη συγκεκριμένη έρευνα, μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα του LLLT σε οποιοδήποτε μήκος κύματος με θεραπεία placebo ή με ενεργή θεραπεία σε οξύ ή χρόνιο αυχενικό πόνο. Το μέγεθος της επίδρασης του LLLT για τα αρχικά συμπεράσματα αξιολογήθηκε με mm στα 100mm με μια αναλογική κλίμακα (visual analogue scale= VAS Scale).Tο δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από συνολικά 820 ασθενείς και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την πρώτη εβδομάδα μετά τις θεραπείες και 22 εβδομάδες μετά την θεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το LLLT μείωσε αμέσως τον πόνο μετά την θεραπεία στους ασθενείς που έπασχαν από οξύ αυχενικό πόνο και έως και 22 εβδομάδες μετά σε εκείνους που έπασχαν από χρόνιο αυχενικό πόνο.

Περισσότερα: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61522-1/fulltext