Καλέστε μας

Οπτικοακουστικές Μαρτυρίες - Video

Βιντεοσκοπημένη Περίπτωση 1

Αναφορά ασθενούς, δύο χρόνια μετά (20-05-2007) την αποκατάσταση κήλης Μεσοσπονδυλίου Δίσκου με τη μέθοδο του DRS System.

Ασθενής: Ιωαννίδης Χρήστος
Επάγγελμα: Εκπαιδευτικός
Αθλητική δραστηριότητα: Άρση βαρών.

Ο Χρήστος σηκώνει σήμερα 190 - 200 Kgr.

Περισσότερα: Βιντεοσκοπημένη Περίπτωση 1