Καλέστε μας

Ισοκινητική Συστολή

Ορισμός της Ισοκινητικής άσκησης ή Ισοκίνησης.

Η ισοκινητική άσκηση είναι ένας δυναμικός τύπος άσκησης που εκτελείται ενάντια σε συνεχώς μεταβαλλόμενο φορτίο (εξαρτώμενο πάντα από την ικανότητα του ασκούμενου), αλλά σε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, καθώς ο μυς επιμηκύνεται ή βραχύνεται μέσα στο διαθέσιμο εύρος κίνησης. Οι ισοκινητικές ασκήσεις γίνονται με τη χρηση ειδικών δυναμομέτρων τα οποία καλούνται Ισοκινητικά Δυναμόμετρα - Συγκροτήματα.

Ισοκινητικό Συγκρότημα Cybex Norm 770

Ισοκινητικό Συγκρότημα Cybex Norm 770.

Η ισοκινητική άσκηση αποτελεί μια εντελώς διαφορετική άσκηση, πέραν της ισομετρικής και της ισοτονικής άσκησης, αλλά και μια διαφορετική φιλοσοφία βασισμένη στη φυσιολογία του μυός. Εκτελείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που ο μυς έχει σε όλη τη διαδρομή της κίνησής του ή αλλιώς στο ενεργητικό εύρος κίνησής του (AROM). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από τη μια ο μυς να δέχεται τη μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση σε σχέση με την ικανότητά του να ανταποκριθεί σ' αυτή και από την άλλη να μην αναγκάζεται να υποβληθεί σε υπερβολικά μεγαλύτερη αντίσταση πέραν των δυνατοτήτων του όπως θα μπορούσε να συμβεί π.χ. με την ισοτονική άσκηση.

Η παρουσίαση που ακολουθεί αποσκοπεί σε μία επεξηγηματική περιγραφή της μυϊκής συστολής και, στη συνέχεια, της μυϊκής ισοκινητικής συστολής και της χρήσης της στην αξιολόγηση αλλά και την αποκατάσταση των λειτουργικών ικανοτήτων.

ppsΚατεβάστε την παρουσίαση (.pps)

Στιγμιότυπο παρουσίασης