Καλέστε μας

Εξοπλισμός Φυσικοθεραπευτηρίου

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του φυσικοθεραπευτηρίου είναι ο εξής: